SEK
 

Ogiltiga svenska sedlar och mynt


Ogiltiga sedlar och mynt

Mellan åren 2016-2018 så tillkommer det en hel del nya svenska sedlar och mynt. Därmed så blir också en hel del diton ogiltiga.

Här hittar ni de viktigaste uppdateringarna gällande SEK och dess valörer.

20-kronorssedel

Denna 20-kronorssdedel introducerades år 1997 och trycktes till och med år 2008. Denna klassiska sedel blev ogiltig 30 juni år 2016.


50-kronorssedel

Denna 50-kronorssdedel introducerades år 2006 och trycktes till och med år 2011. Denna sedel blev ogiltig 30 juni år 2016.


100-kronorssedel

Denna 100-kronorssdedel introducerades år 2001. Denna sedel blev ogiltig 30 juni år 2017 men kan lösas in på bank till och med 30 juni år 2018.


500-kronorssedel

Klassisk svensk 500-kronorssdedel. Även kallad för "röding". Denna variant introducerades år 2001. Sedeln blev ogiltig 30 juni år 2017 men kan lösas in på bank till och med 30 juni år 2018.


1000-kronorssedel

Denna variant av 1000-kronorssdedelen blev introducerad år 2006 med samma tryckår. Sedeln blev ogiltig 30 juni år 2016.


5-kronorsmynt

Detta 5-kronorssmynt präglades för första gången år 1976.
Myntet blev ogiltigt 30 juni år 2017.


2-kronorsmynt

Vad inte många vet så kunde man faktiskt betala med svenska 2-kronorsmynt som hade utgivningsår så gammalt som år 1876 ända fram till år 2017.
Myntet blev ogiltigt 30 juni år 2017.


1-kronorsmynt

Vad inte många vet så kunde man faktiskt betala med svenska 1-kronorsmynt som hade utgivningsår så gammalt som år 1875 ända fram till år 2017.
Myntet blev ogiltigt 30 juni år 2017.

 
 
Svenska kronan
Svenska kronor

Svenskakronor.nu finns till för att hjälpa till med spridning av samhällsviktig information. Därtill agerar vi även källa till populära frågor gällande utländska valutors olika växelkurser mot den svenska kronan.

Viktiga länkar:

Sveriges Riksbank

Europeiska Centralbanken

Sveriges statsskuld

Valutaomvandlare: